Stand by me

Home - Προϊόν - Stand by me

Stand by me

69.00

Έχετε σκύλο; Κάνετε καλό στην υγεία σας!


Μια μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο αποκαλύπτει ότι το να είστε κηδεμόνας σκύλου, είναι καλό για την υγεία σας. Έχοντας έναν σκύλο, ως κατοικίδιο ζώο, βελτιώνεται η σωματική και ψυχική σας ευεξία.

Η μελέτη αυτή έγινε ερευνώντας εργασίες που έχουν γίνει με αντικείμενο τη σχέση μεταξύ ιδιοκτησίας σκύλων και της ανθρώπινης ευημερίας. Στην έρευνα αυτή βρέθηκαν αποδείξεις που δείχνουν ότι η ιδιοκτησία σκύλου μπορεί να αποτρέψει τους ανθρώπους από το να αρρωστήσουν, να ανακάμψουν πιο γρήγορα όταν αρρωστήσουν και να αντιληφθούν εγκαίρως συμπτώματα καρκίνου, επιληπτικές κρίσεις και υπογλυκαιμία.

Επίσης η ιδιοκτησία σκύλου βοηθά την ανθρώπινη ψυχολογική υγεία, συμπεριλαμβανομένου του θεραπευτικού ρόλου που παίζουν οι σκύλοι στην παροχή βοήθειας σε άτομα με αναπηρία, καθώς και σε άτομα που βρίσκονται σε νοσοκομεία, φυλακές και άλλα ιδρύματα.

Ένα ισραηλινό ερευνητικό έγγραφο ανέφερε ότι είναι πιθανό η συντροφιά των σκύλων να βοηθά τους ανθρώπους με σχιζοφρένεια να αισθάνονται πιο ήρεμοι. Και μια άλλη μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδεικνύει ότι η συντροφικότητα ενός σκύλου βοηθά τα παιδιά με χρόνιες ασθένειες τα οποία υποφέρουν από οδυνηρές θεραπείες.

Άλλα στοιχεία δείχνουν ότι οι ιδιοκτήτες σκύλων έχουν χαμηλότερη αρτηριακή πίεση, χαμηλότερη χοληστερόλη και είναι λιγότερο πιθανό να παρουσιάσουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ένα έγγραφο του 1985, αναφέρει ότι οι ιδιοκτήτες σκύλων είχαν ένα 8,6% υψηλότερο ποσοστό επιβίωσης ενός έτους μετά από καρδιακή προσβολή σε σύγκριση με ανθρώπους που δεν είχαν σκύλο.

Υπάρχουν διάφορα οφέλη για την υγεία από την ιδιοκτησία σκύλων. Η πιο προφανής είναι η άμεση επίδραση της αυξημένης σωματικής δραστηριότητας, αλλά υπάρχουν και έμμεσες επιδράσεις όπως αυτή που προκαλείται από την αυξημένη κοινωνική επαφή, καθώς και το ψυχολογικό απόθεμα ενάντια στο στρες που παρέχει ο δεσμός ανθρώπου-σκύλου.

Τέλος, αυτή η έρευνα διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που υιοθέτησαν γάτες και σκύλους από κέντρα διάσωσης ανέφεραν μειώσεις σε μικρά προβλήματα υγείας όπως πονοκεφάλους, ζαλάδες και κρυολογήματα, μόλις ένα μήνα μετά την υιοθεσία του ζώου.

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών δεσποζόµενου ζώου συντροφιάς


1. Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόµενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται:

α) Να µεριµνά για τη σήµανση και την καταγραφή του ζώου του, καθώς και για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε µέσα σε προθεσµία δύο µηνών από τη γέννηση αυτού ή µέσα σε ένα µήνα από την
εύρεση ή απόκτησή του, καθώς και να τοποθετεί σε εµφανές σηµείο του περιλαίµιου του ζώου µεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται από τους κτηνιάτρους κατά την πραγµατοποίηση του αντιλυσσικού εµβολιασµού του,

β) να δηλώνει µέσα σε πέντε ηµέρες την απώλεια του ζώου του σε κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους,

γ) να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να µεριµνά για την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από
τη σχετική εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου, καθώς και να µεριµνά για την εξασφάλιση άνετου,
υγιεινού και κατάλληλου καταλύµατος, προσαρµοσµένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, που να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του όρθια στάση, χωρίς να εµποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητά του για την πραγµατοποίηση της απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης,

δ) να εφοδιάζεται µε το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει µε αυτό στο εξωτερικό και να µεριµνά για την ενηµέρωσή του σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του. Το διαβατήριο πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα Παραρτήµατα 2 και 3

ε) να µην εγκαταλείπει το ζώο του, ενώ σε περίπτωση που επιθυµεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, πρέπει να
γνωστοποιεί στην αρµόδια υπηρεσία του Δήµου του τόπου της κατοικίας του την πρόθεσή του αυτή, να το παραδίδει σε
αυτόν και να λαµβάνει από πιστοποιηµένο κτηνίατρο αντίγραφο της µεταβολής της εγγραφής του ζώου του στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, όπου θα αναφέρεται ο Δήµος ως προσωρινός κάτοχος του αδέσποτου πλέον ζώου,

στ) να µεριµνά για τον άµεσο καθαρισµό του περιβάλλοντος από τα περιττώµατα του ζώου εκτός αν πρόκειται για σκύλο
βοήθειας,

ζ) να µεριµνά για τη στείρωσή τους, εφόσον δεν επιθυµεί τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν µπορεί να τα
διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες,

η) να προσκοµίζει ή αποστέλλει ταχυδροµικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήµο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήµανσης του ζώου του.

2. Ο κάτοχος του ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµιά, που προκαλείται από το ζώο,
σύµφωνα µε το άρθρο 924 Α.Κ.. Για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, εκτός από εκείνα της παραγράφου 5 του
άρθρου 9, η αντίστοιχη ευθύνη βαρύνει τον οικείο Δήµο.

3. Ειδικά ο ιδιοκτήτης σκύλου:

α) µεριµνά για να γίνεται ο περίπατος σκύλων πάντα µε συνοδό,

β) οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να µην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους.

γ) για την αποφυγή ατυχηµάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεµένο και να βρίσκεται σε µικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον οποιονδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη του».

4. Ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή την οποιαδήποτε µετακίνησή του µαζί µε το
σκύλο του για το σκοπό αυτόν έχει την υποχρέωση να φέρει µαζί του ενηµερωµένο το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο
του σκύλου του. Οι υποχρεώσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της προηγούµενης παραγράφου δεν ισχύουν για τους σκύλους βοηθείας, καθώς και για τους σκύλους φύλαξης ποιµνίων, τους κυνηγετικούς σκύλους και τους σκύλους έρευνας και διάσωσης κατά τη διάρκεια της φύλαξης του ποιµνίου, του κυνηγιού, της εκπαίδευσης και της έρευνας και διάσωσης, αντίστοιχα.

5. Αφαιρείται η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του οποίου ο σκύλος, που χρησιµοποιείται στο κυνήγι, δεν έχει σηµανθεί σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 και δεν έχει εγγραφεί χειρόγραφα ή µε την ετικέτα ταυτοποίησης, ο αριθµός της σήµανσης στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς, µέχρι να σηµανθεί το συγκεκρι µ ένο ζώο . Τα µ έσα µ εταφοράς , που χρησιµοποιούνται στην περίπτωση αυτή, πρέπει να είναι κατάλληλα µε επαρκή χώρο, φωτισµό και αερισµό και να
ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες του ζώου.

6. Πέραν των περιοχών που καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 57 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισµού Πιστοποίησης Λογαριασµών, Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, Οργανισµού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθυντών και θέσεων προσωπικού, στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας
Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 200) σε ελεγχόµενες κυνηγετικές περιοχές επιτρέπεται να
καθορίζονται περιορισµένοι χώροι εκγύµνασης σκύλων, καθώς και να διεξάγονται αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών µε όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζονται και στις δύο περιπτώσεις µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

7. Μετά την παρέλευση 30 ηµερών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού απαγορεύεται η δηµοσίευση αγγελιών για ζώα συντροφιάς προς πώληση, υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση σε έντυπα, φυλλάδια, τοιχοκολλήσεις ή σε ιστοσελίδες, αν δεν αναφέρεται ο αριθµός της ηλεκτρονικής σήµανσής τους.

8.α. Απαγορεύεται να εισάγονται στην Ελλάδα ζώα συντροφιάς, που δεν έχουν ηλεκτρονική σήµανση. Τα στοιχεία σήµανσης των εισαγόµενων ζώων (κωδικός σήµανσης και όνοµα εισαγωγέα), από χώρες εκτός Ε.Ε. καταγράφονται στα σηµεία εισόδου στην Ελλάδα και ενηµερώνεται απευθείας η ηλεκτρονική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

β. Απαγορεύεται η αφαίρεση του µέσου ηλεκτρονικής σήµανσης από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς (µε σκοπό να αποτραπούν φαινόµενα εγκατάλειψης ζώου) ή από άλλο πρόσωπο ή από κτηνίατρο (µε σκοπό την αποτροπή παράνοµου σκοπού).