Ασφάλιση Αλόγων (Bloodstock)

“So Easy It Feels Like Magic”

Η Ασφάλιση Αλόγων (Bloodstock) παρέχεται μέσω ενός εξειδικευμένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου και καλύπτει το άλογο ως περιουσιακό στοιχείο.

ΕΙ∆Η ΑΛΟΓΩΝ:

  • Υπερπήδησης εµποδίων
  • Ιππικού τριάθλου
  • Ιππικής δεξιοτεχνίας
  • Επιβήτορες / φοράδες για αναπαραγωγή

(Εξαιρούνται τα άλογα του Ιπποδρόµου)

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ:

  1. Θάνατος από ασθένεια ή ατύχηµα
  2. Απώλεια χρήσης (παρέχεται µε χρέωση επιπλέον ασφαλίστρου)

ΓΕΩΡΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ:
∆υτική Ευρώπη (συµπεριλαµβάνεται και η κάλυψη µεταφοράς από εξειδικευµένους µεταφορείς)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:
Θανάτωση κατόπιν εντολής οποιασδήποτε Αρχής Θανάτωση για ανθρωπιστικούς λόγους
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:
Πρόταση Ασφάλισης Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό Πληρωµή ασφαλίστρων µε την έναρξη της κάλυψης

Ο ιδιοκτήτης αλόγου έχει τη δυνατότητα να αγοράσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες του.Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με την Hoolie της Wise Daedalus, την 1η Animal Friendly ασφαλιστική.

  • Ασφάλιση Αλόγων (Bloodstock)  — 

Billing details

Additional information

Your order

Product
Quantity
Total
Cart Subtotal 0.00
Order Total 0.00
  • Make your payment directly into our bank account. Please use your Order ID as the payment reference. Your order will not be shipped until the funds have cleared in our account.

Your personal data will be used to process your order, support your experience throughout this website, and for other purposes described in our privacy policy.